Rozbudowane instalacje OpenStack

Łatwo jest zainstalować OpenStack poprzez uruchomienie skyptu packstack. Trudniej jest infrastrukturę rozbudować o dodatkowe węzły i rozdzielić ich role. Wiemy jak potrzebna jest profesjonalna pomoc przy rozbudowie klastrów lub w procesie aktualizacji serwisów do nowego wydania. Interdyscyplinarna wiedza z zakresu sieci, storage, budowy wirtualizatora KVM i orkiestracji, poparta doświadczeniem wsparcia komercyjnych projektów to klucz do sukcesu naszej współpracy.

Wypróbuj jedną z naszych realizaji chmury »

epiCloud

Portal oparty na najnowszej wersji OpenStack, z obsługą płatności i faktur za okresy rozliczeniowe. Oprogramowanie, które możemy wdrożyć w Twoim przedsiębiorstwie.

Wypróbuj za darmo»

Profesjonalny Helpdesk z ustalonym SLA

Pracujemy na oprogramowaniu firmy Atlassian.

Technologie »


Back to top

Skontaktuj się z nami. Zachęcamy.

Sekretariat

buiro@epigon.pl  
Tel. +48 22 389 60 19


EPIGON Spółka z o.o.
ul. Bernardyńska 2/64
02-904 Warszawa

NIP: 521-348-57-97 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000302505, Kapitał Zakładowy: 70 000 PLN

Back to top


Entuzjazm w przestrzeni IT.

Świadczymy usługi IT na najwyższym poziomie. Na fundamentach doświadczenia naukowego i zawodowego oraz na zadowoleniu klientów budujemy pozytywny wizerunek firmy.

Back to top